Sandra
VLACHOVÁ

Kontakt

SANDRA VLACHOVÁ
Lípová 870, 739 61 TŘINEC
+420 792 363 233

vlachova1907@seznam.cz
www.sandra-vlachova.cz

Všechny podklady, soubory, či grafické prezentace, které byly použity při tvorbě tohoto webu, stejně tak samotné webové stránky, jsou majetkem soukromé osoby a jsou součástí jejího duševního vlastnictví, chráněného autorským zákonem 121/2000 Sb., O právu autorském.